پیمایش الکتریکی برج خنک کن
پیمایش الکتریکی برج خنک کن

پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده

پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده (Electrical heat trace)، عبارتست از کابل های گرما دهنده ای که دور تشت برج خنک کن و…

دیدگاه‌ها برای پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد