محاسبه میزان راندمان برج خنک کننده
محاسبه میزان راندمان برج خنک کننده

محاسبه راندمان برج خنک‌ کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده با اندازه گیری دمای آب ورود و خروج از کولینگ تاور ، مقدار دمای مرطوب و دبی آب در گردش به دست می آید. هر برج خنک کننده فارغ از سایز و تجهیزات نصب شده بروی آن به میزانی آب را خنک می کند که می توان به روش های مختلف میزان کارایی و راندمان آن را اندازه گیری نمود. با استفاده از محاسبات برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را بدست آورد ، سنجش واقعی راندمان نیازمند تجهیزات لازم می باشد که شامل سنسور دما و دبی می باشد که در این روش راندمان لحظه ای برج خنک کننده بدست می آید.

دیدگاه‌ها برای محاسبه راندمان برج خنک‌ کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد