عملکرد حرارتی کولینگ تاور
عملکرد حرارتی کولینگ تاور

عملکرد حرارتی برج های خنک کننده

همانطور که می‌دانید برج خنک کننده برای خنک کردن آب استفاده می شود؛ البته می توان علاوه بر آب، مخلوطی از آب و اتیلن…

دیدگاه‌ها برای عملکرد حرارتی برج های خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد