محاسبه برج‌ خنک کن
محاسبه برج‌ خنک کن

طراحی برج خنک کننده

طراحی برج خنک کننده بر اساس پارامتر های اصلی از جمله دمای ورود آب گرم به کولینگ تاور، دمای خروج آب سرد از کولینگ تاور، دبی آب و حداکثر دمای مرطوب محل نصب دستگاه صورت می پذیرد. در طراحی برج خنک کننده عوامل دیگری نیز از جمله ارتفاع محل نصب، دمای خشک، رطوبت نسبی، کیفیت آب، میزان تداخل و میزان گردش مجدد نیز می تواند تأثیر گذار باشد. در این مطلب منظور از طراحی، طراحی ترمودینامیکی می باشد و طراحی مکانیکی آن بحث مفصل دیگری دارد.

دیدگاه‌ها برای طراحی برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد