روش انتخاب برج خنک کن
روش انتخاب برج خنک کن

روش انتخاب برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده بر اساس چهار پارامتر اصلی دمای ورود آب به کولینگ تاور ، دمای خروج آب از کولینگ تاور ، حداکثر دمای مرطوب محیط نصب و دبی آب در گردش قابل تشخیص می باشد. با استفاده از نمودار انتخاب برج خنک کننده و یا با وارد کردن این چهار پارامتر در نرم افزار برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را تعیین نمود و ظرفیت برج خنک کننده مورد نیاز را تشخیص داد. پس از تعیین تناژ و ظرفیت باید نسبت به تطبیق دبی آب فعلی و اتصالات برج خنک کننده اطمینان حاصل کرد. در محاسبه گر زیر می توانید برج خنک کننده را محاسبه نمایید ولی حتما این نتیجه را با متخصصین شرکت بادران تهویه صنعت چک نمایید.

دیدگاه‌ها برای روش انتخاب برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد