تبدیل واحد دبی آب
تبدیل واحد دبی آب

تبدیل واحد دبی آب

تبدیل واحد دبی آب ( Volumetric flow rate ) : نرخ جریان حجمی یا دبی ، مشخصه ای از سیال است و به مقدار سیالی می گویند که در واحد زمان از مقطع مشخص عبور می کند. دبی سیال با نماد Q نشان داده می شود که در سیستم استاندارد واحد آن متر مکعب در ساعت می باشد ولی در ایالات متحده از واحد های گالن در دقیقه یا فوت مکعب در ثانیه استفاده می شود.

دیدگاه‌ها برای تبدیل واحد دبی آب بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد