افزایش راندمان برج خنک کننده
مفاهیم و محاسبات برج خنک کننده

افزایش راندمان برج خنک کن

افزایش راندمان برج خنک کن به معنی بهینه سازی برج خنک کننده جهت افزایش ظرفیت خنک کاری ، کاهش مصرف انرژی ، کاهش مصرف آب ، افزایش طول عمر قطعات و کاهش هزینه های جاری می باشد. روش های بهینه سازی و افزایش راندمان برج خنک کن بسته به نوع برج خنک کننده متفاوت می باشد بنابراین اولین قدم آشنایی با نوع و مکانیزم برج خنک کننده می باشد. پس لازم است برج خنک کننده و راندمان برج خنک کننده را مشخص نمایید سپس با استفاده از اقداماتی که به شرح آن می پردازیم نسبت به بهینه سازی کولینگ تاور اقدام کنیم.