بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده
بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده شامل فسفات ها، فسفونات ها، نمک های فلزی، پلیمرهای محلول در آب با وزن ملکولی کم، نیتریت…

دیدگاه‌ها برای انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد