خوردگی برج خنک کن
خوردگی برج خنک کن

انواع خوردگی در برج خنک کننده

برج خنک کننده یک مبدل انرژی است که وظیفه تولید آب خنک برای دستگاه‌ ها و ماشین آلات صنعتی را بر عهده دارد. گاهی…

دیدگاه‌ها برای انواع خوردگی در برج خنک کننده بسته هستند
بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده
بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده شامل فسفات ها، فسفونات ها، نمک های فلزی، پلیمرهای محلول در آب با وزن ملکولی کم، نیتریت…

دیدگاه‌ها برای انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد