برج-خنک-کن-چیلر
معرفی انواع برج های خنک کننده

برج خنک کننده چیلر

برج خنک کننده چیلر همان برج خنک کننده معمولی است که به چیلر متصل می گردد و باید نیاز دمایی چیلر را مرتفع سازد. روش انتخاب برج خنک کننده براساس نوع چیلر تراکمی یا جذبی، برند چیلر و ظرفیت آن متفاوت می باشد. در حقیقت برج خنک کننده چیلر را خنک می کند و چیلر نیز به طور معمول فضای ساختمان را خنک می کند. معمولا چیلر به وسیله عملکرد منطبق بر سیکل های ترمودینامیکی آب یخ با محدوده دمایی 5 تا 20 درجه تأمین می کند و برج خنک کننده محدوده دمایی آب خنک تقریبا از 20 تا 40 درجه را تأمین می کند که عملکرد آن وابسته به دمای مرطوب محیط می باشد.