لیست پروژه‌های اجرا شده شرکت های شیمیایی و صنایع وابسته

1شرکت پویش پارت پلیمر
2مبین شیمی اسپادان
3شرکت سیپتکو
4شرکت مهر آریا پلیمر
5سهند شیمی
6بیتا شیمی
7ارمغان شیمی فرهاد
8صنعت پتاس آسیا
9شرکت ستاره پلیمر گلپایگان
10شرکت زنجان شیمی
11شرکت گاز کربنیک همدان
12شرکت پاکینه شوی
13شرکت چرب شیمی
14شرکت یزد بافت
15شرکت کران انرژی
16پلیمر صبا
17شیمی گران فردا
18آوین شیمی پلاست
19کیمیا الکل
20شرکت آذران بافت آران
21شرکت دنیز پلاستیک
22صنایع شیمیایی سورن
23کارخانه تولید فرمالدهید (ازبکستان)
24آرین شیمی
25بهران
26شرکت دقیق شیمی
27پویا صنعت خوارزمی
28فیلتر سرکان
29ژلاتین حلال
30چسب مشهد
31شرکت نیپکو
32شرکت اسپادانا پلاس
33شرکت سپیدان اسید غرب
34شرکت رنگ و لعاب پردیس
35شرکت نساجی مهروز
36نساجی آسیا
37شرکت اسید سازان زنجان
38شرکت روان گستر
39الیاف شیوا
40فرنام بسپار