اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده

اثر-کیفیت-آب-روی-برج-خنک-کننده

اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده به معنی تأثیر ناخالصی های موجود در آب بروی قطعات ، کیفیت و دوام برج خنک کننده می باشد. تمام آب ها فارغ از منبع آن، دارای ناخالصی های مختلف با مقادیر متفاوت می باشد. برخی از این ناخالصی ها مفید و برخی باید بوسیله عملیات آبی کنترل شود بنابراین جهت استفاده صحیح از آب در برج های خنک کننده نیاز به اطلاعات و دانش کافی می باشد. کیفیت آب بروی سازه و کلیات برج خنک کننده تأثیر گذار است. عملکرد برج خنک کن در سیکل تغلیظ بالا موجب تشکیل رسوب ، خوردگی و گرفتگی می شود. در ادامه به بررسی اثر کیفیت آب بروی برج خنک کننده می پردازیم.

اثر-کیفیت-آب-روی-برج-خنک-کننده
اثر-کیفیت-آب-روی-برج-خنک-کننده

بررسی اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده

به مقایسه ناخالصی ها و اثر آن بروی مجموعه برج خنک کننده می پردازیم:

سختی Hardness ( مقدار ذرات کلسیم و منیزیم ) : به تشکیل رسوب کمک می کند. نمک های کلسیم از خود خواص غیر حلالی نشان می دهند که این خاصیت با افزایش دمای آب افزایش می یابد. وجود منیزیم هم در آب مشکل ساز است مخصوصا وقتی مقدار سیلیکا هم بالا است که منجر به تشکیل منیزیم سیلیکات شده و در مبدل ها رسوب تشکیل می دهد.

آلکالینیتی ( مقدار توان آب برای خنثی کردن اسید ها ) : آلکالینیتی شاخص مهمی برای پتانسیل تشکیل ذرات کربنات کلسیم است.

سیلیکا : می تواند رسوب بسیار سخت در برج خنک کننده به وجود آورد که به سادگی قابل پاک کردن نباشد. برای سیلیکا بالاتر از 150 پی پی ام اغلب به فیلتر جانبی یا پردازش آب می باشد.

استنلس استیل 304 : حساس به خوردگی کلراید است وقتی مقدار آن 200 میلی گرم در لیتر برسد و رسوب تشکیل شود ، همچنین با رسوب مواد آلی حفره حفره می شود. وقتی سطح فلز تمیز باشد تا 1000 میلی گرم در لیتر را تحمل می کند.

جمع ذرات معلق جامد TSS ( شامل تمام مواد غیر قابل حل ) : این مواد هم از طریق آب جبرانی وارد می شود و هم در هنگام کار برج خنک کننده تشکیل می شوند. ذرات معلق به مواد آلی میچسبند و خوردگی بوجود می آورند. مقدار TSS را میتوان به وسیله فیلتر جانبی ، پردازش آب و عملیات آبی کنترل نمود.

آمونیا : باعث تشکیل رسوب در مبدل ها و پکینگ ها می شود. برای آلیاژ های مس در مقادیر 2 پی پی ام خورنده است. با کلراید ترکیب می شود و کلرامین بوجود می آورد و اثر گند زدایی کلرین را خنتی می کند. بایوساید برومین در قیاس با آمونیا گران تر است.

فسفات : در مقادیر کمتر از 4 میلیگرم در لیتر و مقدار pH بین 7 تا 7.5 خاصیت ضد خورندگی از خود نشان می دهد. در مقادیر بالاتر از 20 میلیگرم در لیتر و کلسیم بالاتر از 1000 میلیگرم در لیتر رسوب فسفات کلسیم به وجود می آورد.

کلراید : برای اکثر فلزات خورنده است. برای استنلس استیل حد 300 پی پی ام و برای فلزات دیگر تا 1000 پی پی ام قابل تحمل است.

آهن : می تواند با فسفات ترکیب شده و گرفتگی ایجاد کند. می تواند با بازدارنده های خوردگی از تشکیل فسفات کلسیم جلوگیری کرد. آب بازیابی شده مقدار آهن بالاتر از 0.1 میلیگرم در لیتر دارد و عملیات آبی برای آهن مورد نیاز است.

نیترات و نیتریت : در مقادیر بالاتر از 300 میلیگرم در لیتر از استیل در برابر خوردگی محافظت می کند. نیترات به آلیاژ های مس حمله نمی کند و از آن ها در برابر خوردگی محافظت می کند.

زینک :  به فسفات و نیترات جهت محافظت استیل از خوردگی و حفره حفره شدن کمک می کند. در مقادیر بالای 0.5 میلیگرم در لیتر مفید است و در مقادیر بالاتر از 3 میلیگرم در لیتر با تشکیل رسوب کمک می کند.

ارگانیک ها : به میکروارگانیسم ها برای تشکبل رسوب کمک می کنند.

فلوراید : در مقدار 10 پی پی ام یا بیشتر و ترکیب با کلسیم باعث تشکیل رسوب می شود.

فلز های سنگین ( مس ، نیکل و سرب ) : مس و نیکل بروی استیل خوردگی بوجود می آورند و می توانند به سطوح کوئل های استیل نازک آسیب وارد کنند.

در این مقاله به بررسی اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده پرداختیم جهت مطالعه بیشتر می توانید به مقالات ” انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” ، ” بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” و ” انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب ” مراجعه فرمایید.