بلودان-برج-خنک-کننده
بلودان-برج-خنک-کننده

بلودان برج خنک کننده

بلودان برج خنک کننده یعنی مقداری از آب در گردش در برج خنک کننده که دارای غلظت از املاح و سختی است را با آب تازه جایگزین کنیم تا غلظت املاح کاهش یابد. تخلیه بخشی از آب میزان سختی آب را کاهش میدهد. برج خنک کن یک دستگاه تبخیری است و همواره به دلیل تبخیر آب ، مقدار سختی آب در حال افزایش می باشد. در صورتی که میزان املاح موجو در آب از نقطه اشباع عبور کند رسوب شروع به تشکیل شدن خواهند کرد و این میزان املاح و ناخالصی بالاتر از نقطه اشباع به شکل ذرات بسیار سخت در می آیند و به اجزا کولینگ تاور آسیب وارد می کنند، به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش بیش از حد سختی، مقداری از آب در حال گردش در کولینگ تاور تخلیه شده و آب جدید جایگزین می شود که به این عمل بلودان یا زیر آب میگویند.

دیدگاه‌ها برای بلودان برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد