تبدیل واحد دمایی
تبدیل واحد دمایی

تبدیل واحد آنلاین دما

دما یک کمیت فیزیکی ( کمی ) است که میزان گرمی یا سردی را نشان می دهد و در حقیقت نمایانگر انرژی گرمایی در ماده است که به وسیله دما سنج اندازه گیری می شود. برای اندازه گیری دما چندین مقیاس واحد تعریف شده است که مهمترین آن ها مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت می باشد که درجه سانتیگراد با C نمایش داده می شود و درجه فارنهایت با F نمایش داده می شود.

دیدگاه‌ها برای تبدیل واحد آنلاین دما بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد