بلودان برج خنک کننده
بلودان برج خنک کننده

بلودان برج خنک کننده

بلودان برج خنک کننده یعنی مقداری از آب در گردش در برج خنک کننده که دارای غلظت از املاح و سختی است را با آب تازه جایگزین کنیم تا غلظت املاح کاهش یابد. تخلیه بخشی از آب میزان سختی آب را کاهش میدهد. برج خنک کن یک دستگاه تبخیری است و همواره به دلیل تبخیر آب ، مقدار سختی آب در حال افزایش می باشد. در صورتی که میزان املاح موجو در آب از نقطه اشباع عبور کند رسوب شروع به تشکیل شدن خواهند کرد و این میزان املاح و ناخالصی بالاتر از نقطه اشباع به شکل ذرات بسیار سخت در می آیند و به اجزا کولینگ تاور آسیب وارد می کنند، به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش بیش از حد سختی، مقداری از آب در حال گردش در کولینگ تاور تخلیه شده و آب جدید جایگزین می شود که به این عمل بلودان یا زیر آب میگویند.

دیدگاه‌ها برای بلودان برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد