کولینگ تاور نیروگاه

کولینگ تاور نیروگاه، در یک نیروگاه اتمی جهت خنک کردن کندانسور به کار می‌رود.