انواع برج خنک کن فلزی

انواع برج خنک کن فلزی شامل برج خنک کننده جریان متقاطع و برج خنک کننده جریان مخالف می‌باشد که بدنه آنها از ورق فلزی ساخته شده است.