نقشه لوله‌ کشی برج خنک‌ کننده

در نقشه لوله‌ کشی برج خنک کننده نیز محل ورود و خروج آب، نوع اتصالات، سایز لوله‌ها و محل قرارگیری پمپ‌ها مشخص شده است.