چوب برج خنک کننده

چوب‌ برج خنک کننده، باید دارای شرایط فیزیکی خاصی باشد تا ضمن خنک کردن آب داغ، بتواند در برابر حرارت دائمی بالا و محیط مرطوب دوام داشته باشد.