برج‌ خنک کن چیلر

برج خنک کن چیلر، برای خنک کردن چیلر گرمای چیلر را گرفته و به هوا می‌فرستد. انتخاب چیلر و برج خنک کن برای ساختمان وابسته به شرایط آب و هوایی منطقه دارد.