برج خنک کننده مدار بسته

برج خنک کننده مدار بسته به دلیل هزینه ساخت بالا، معمولاً در صنایع بسیار حساس به رسوب و نیازمند آب نرم به کار می‌رود.