برج خنک کن چوبی

برج خنک کن چوبی دارای سازه و اسکلت از جنس چوب می باشد.