برج خنک کننده چوبی

برج خنک کننده چوبی

برج خنک کننده چوبی دارای سازه و اسکلت از جنس چوب می باشد.