برج خنک کننده

برج خنک کننده یا کولینگ تاور، گرمای دستگاه‌های صنعتی را از آب در حال جریان دریافت کرده و طی فرایندی مجدداً آب خنک را به سیستم برمی‌گرداند.