برج خنک کننده چیست

برج خنک کننده چیست و چه کاربردی دارد