02126602776 - 02122645890

09213602690

کولینگ تاور هوایی

برج خنک کننده هوایی

برج خنک کننده هوایی یا کندانسور هوایی یا ایرکولر ، دستگاهی است که در داخل آن کویل به کار رفته…