02126602776 - 02122645890

09213602690

کولینگ تاور بسته

برج خنک کننده مدار بسته

برج خنک کننده مدار بسته کولینگ تاوری است که در داخل آن کوئل به کار رفته است و آب سیستم…