02126602776 - 02122645890

09213602690

کارکرد برج خنک کننده در سیستم سرمایشی

کارکرد برج خنک کننده

کارکرد برج خنک کننده دفع گرما از آب در حال جریان می باشد، در دستگاه کولینگ تاور آب با هوا…