02126602776 - 02122645890

09213602690

کاتالوگ برج خنک کننده آریا بنیز

کاتالوگ برج خنک کننده

کاتالوگ برج خنک کننده دفترچه ای است شامل شرح کارکرد، جدول مشخصات فنی، شرح قطعات و اجزاء، نمودار تعیین ظرفیت…