انواع پکینگ برج خنک کن
انواع پکینگ برج خنک کن

انواع پکینگ برج خنک کننده

انواع پکینگ برج خنک کننده از نظر مکانیزم شامل دو نوع کلی اسپلش و فیلمی می باشد. در نوع پکینگ اسپلش آب به صورت قطرات ریز در آمده و بنابراین سطح و زمان تماس میان آب و هوا افزایش می یابد ولی در نوع فیلمی آب به صورت لایه نازک درآمده که بدین صورت سطح تماس و زمان تماس بیشتری را ایجاد می نماید.

دیدگاه‌ها برای انواع پکینگ برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد