02126602776 - 02122645890

09213602690

نقشه کولینگ تاور

نقشه برج خنک‌ کننده

نقشه برج خنک کننده شامل مجموعه پلان هایی از ساختار کولینگ تاور، نحوه لوله کشی و نقشه فوندانسیون می باشد،…