نقشه برج خنک کننده
نقشه برج خنک کننده

نقشه برج خنک‌ کننده

نقشه برج خنک کننده شامل مجموعه پلان هایی از ساختار کولینگ تاور، نحوه لوله کشی و نقشه فوندانسیون می باشد، این نقشه ها به طور معمول بوسیله سازنده و یا طراح تهیه می شود. در نقشه سازه کولینگ تاور بخش های مختلف دستگاه به صورت انفجاری مشخص می شود و نوع و سایز متریال در هر بخش از سازه مشخص می گردد.

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد