محاسبه آب جبرانی برج خنک کن
محاسبه آب جبرانی برج خنک کن

محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده

محاسبه آب جبرانی برج خنک کن برابر مجموع پارامتر های مختلف از جمله میزان تبخیر آب در برج خنک کننده، میزان پرتاب آب در برج خنک کننده، زیر آب یا آب تخلیه در برج خنک کننده بدست می آید. در ادامه محاسبات مقدار هر کدام خواهیم پرداخت و هر کدام را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد. به طور کلی محاسبه آب جبرانی برج خنک کن که برابر مجموع تبخیر و پرتاب آب در برج خنک کننده بعلاوه میزان زیر آب یا آب تخلیه در برج خنک کننده به صورت سرانگشتی برابر 1.5 تا 2 درصد کل دبی آب در گردش در برج خنک کننده می باشد.

دیدگاه‌ها برای محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد