فوندانسیون برج خنک کننده
فوندانسیون برج خنک کننده

فوندانسیون برج خنک‌کننده

فوندانسیون برج خنک‌کننده، پایه یا بستری است که برج خنک‌کننده بروی آن قرار می‌گیرد. فوندانسیون برج خنک‌کننده معمولاً از فلز و یا بتن ساخته…

دیدگاه‌ها برای فوندانسیون برج خنک‌کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد