02126602776 - 02122645890

09213602690

برج خنک کننده نیروگاه

برج خنک کننده نیروگاه

برج خنک کننده نیروگاه، جهت خنک‌سازی بخش‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهای مختلف یک نیروگاه استفاده می‌گردد. با توجه به نیاز گسترده…