معرفی انواع برج های خنک کننده

برج خنک کننده خانگی

برج خنک کننده خانگی اصطلاحی است که برای برج های خنک کن نصب شده در واحد های مسکونی و اداری به کار می رود، ولی در حقیقت هیچ نوع تفاوتی میان برج خنک کن خانگی و دیگر برج های خنک کننده وجود ندارد. کولینگ تاور دستگاهی است که در ساختمان مسکونی آب گرم با دمای حدود 40 درجه سانتیگراد را به دمای حدود 30 درجه سانتیگراد خنک می کند. در برخی از واحد های مسکونی و اداری جهت خنک کردن هوا در تابستان از چیلر و برج خنک کن استفاده می شود. در این گونه سیستم ها، برج خنک کن جهت خنک سازی چیلر به کار برده می شود و عملکرد مداوم چیلر را با دفع گرما امکانپذیر می سازد.