02126602776 - 02122645890

09213602690

برج خنک کننده با جریان مخالف

برج خنک کننده جریان مخالف

برج خنک کننده جریان مخالف، به برج خنک کننده‌ای می‌گویند که در آن مسیر جریان آب و هوا در خلاف…