برج خنک کننده نیروگاه رامین

برج خنک کننده نیروگاه رامین در شهر اهواز قرار گرفته که جنس آن از بتن می‌باشد. این برج از نوع مرطوب بوده که سطوح انتقال حرارت آن از ایرانیت می باشد.