برج خنک کننده نیروگاه اتمی بوشهر

برج خنک کننده نیروگاه اتمی بوشهر در کنار دریا ساخته شده است و از این منبع آبی استفاده می‌نماید.