برج خنک کننده فلزی

در برج خنک کننده فلزی، فلز مورد استفاده معمولاً فلز با روکش گالوانیزه می‌باشد تا در مقابل رطوبت و خوردگی مقاومت داشته باشد.