ویژگی‌های کولینگ تاور فلزی

از ویژگی‌های کولینگ تاور فلزی می‌توان به استفاده از فلز در متریال آن اشاره کرد که ارتباط مستقیم با عمر مفید و هزینه‌های تعمیر آن دارد.