برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور شکل هندسی گرد دارد.