پکینگ برج خنک کننده ابارا

پکینگ برج خنک کننده ابارا؛ مبادله حرارت و جرم در ناحیه پکینگ صورت می‌گیرد و به این وسیله آب خنک شده و در تشت دستگاه جمع می‌شود.