برج خنک کننده خشک

برج خنک کننده خشک

برج خنک کننده خشک دارای کویل های فین دار می باشد و آب سیستم را با عبور جریان هوا خنک می کند.