آبگردان برج خنک کننده

آبگردان برج خنک کننده یا آب پخش کن برج خنک کننده، قطعه‌ای است آلومینیومی که در قسمت مرکزی برج خنک کننده گرد قرار گرفته است.