نمودار انتخاب پمپ برج خنک کن

با در دست داشتن هد و دبی آب می‌توانید از روی نمودار انتخاب پمپ برج خنک کن، پمپ متناسب با کاربری خود را انتخاب کنید.