مشکلات گیربکس برج خنک کننده

مشکلات گیربکس برج خنک کننده شامل دمای بالای کاکرد گیربکس، صدا و لرزش بیش از اندازه و غیر عادی گیربکس، خراب شدن زود هنگام یاتاقان‌ها و … است.