نحوه کار برج خنک‌ کننده ابارا

نحوه کار برج خنک‌ کننده ابارا؛ برج‌های خنک کننده ابارا، دارای جریان متقاطع هستند. به این معنی که آب از دو طرف قسمت فوقانی با جاذبه زمین به صورت ثقلی روی پکینگ‌ها رو به پایین حرکت می‌کند و هوا همزمان به وسیله مکش پروانه از دو لبه کنار به صورت افقی وارد می‌شود.