فن برج خنک کننده

فن برج خنک کننده یکی از اصلی ترین قسمت های دستگاه می باشد که نقش ایجاد جریان هوا و تبادل حرارت دارد.