پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده

پیمایش الکتریکی در برج خنک کن

پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده ( Electrical heat trace ) عبارتست از کابل های گرما دهنده ای که دور تشت برج خنک کن و در طول مسیر لوله کشی برج خنک کننده خوابانده شده و با تولید گرما از جریان الکتریکی از یخ زدن تشت و لوله ها و تجهیزات دیگر محافظت می کند. همانطور که در مطلب نگهداری برج خنک کننده در زمستان اشاره کردیم برای برج های خنک کننده ای که در مناطق سردسیر به کار گرفته می شوند و در زمستان امکان یخ زدگی دارند از تجهیزات خاصی به نام پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده استفاده می شود.

پیمایش الکتریکی در برج خنک کن
پیمایش الکتریکی در برج خنک کن

بررسی سیستم پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده

سیستم پیمایش الکتریکی در برج خنک کننده از کابل های با مقاومت بالا ساخته شده اند که انرژی الکتریکی را در مسیر طول کابل به انرژی گرمایی تبدیل می کنند. این کابل ها در سرتاسر لوله و تجهیزات کشیده شده و با گرما بخشیدن مانع یخ زدن این تجهیزات می شوند.

پیمایش الکتریکی در کولینگ تاور
پیمایش الکتریکی در کولینگ تاور

اگر در حالتی که آب دورن تشت و لوله های برج خنک کننده قرار دارد و آب تخلیه نشود باید از سیستم پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده بروی لوله ها و تشت دستگاه استفاده کرد تا امکان پایین آمدن دما بیش از ۴۰ درجه فارنهایت را ندهد. البته که استفاده از هیتر های فلنجی در تشت هم از راه های دیگر بالا نگه داشتن دمای تشت برج خنک کننده می باشد ولی بروی دمای لوله ها کم اثر است و ممکن است دمای لوله ها پایین آمده و دچار یخ زدگی شود. توجه داشته باشید که استفاده از سیستم پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده هنگامی کاربرد دارد که آب درون لوله ها و تشت ثابت بماند ولی در هنگامی که آب درون لوله ها و سیستم جریان داشته باشد بهتر با استفاده از بای پس آب گرم ورودی به سیستم دمای آب را بالا نگه داشت.

پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده
پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده