مقدار پرتاب آب در برج خنک کننده

مقدار پرتاب آب در برج خنک کننده یعنی فرض کنید یه دستگاه برج خنک کننده به ابعاد 2.4 متر در 2.4 متر به مدت 8 ساعت در روز کار کند، …