برج خنک کننده مدار بسته سری CL

برج خنک کننده مدار بسته سری سی ال

برج خنک کننده مدار بسته سری CL برج خنک کننده مدار بسته است، داخل برج کوئل از جنس مس و یا آهن گالوانیزه قرار دارد، آب از طریق فلنج ورودی کوئل به درون برج رفته و از مسیر Z شکل طولانی کوئل عبور کرده و گرمای خود را از دست می دهد، همزمان در مدار دیگری آب به روی کوئل ها ریخته و همزمان هوا به وسیله فن مکش شده و از روی کوئل ها عبور می نماید. تبخیر سطحی روی کوئل ها انجام شده و دمای آب درون کوئل کاهش می یاید. آب درون کوئل به دلیل عدم تماس با هوای بیرون نه تبخیر می شود و نه رسوب می گیرد، برج خنک کننده مدار بسته سری CL جهت خنک کردن سیستم های حساس به رسوب استفاده می گردد.